Logo Nectar Salut

Per què cal protegir les abelles?

Les abelles són insectes socials i col·laboradors que viuen als ruscs formant grans colònies, cosa que ha proporcionat a les societats humanes mel i cera d'abella des de fa milers d'anys. Aquest ús comercial ha desenvolupat la indústria de l'apicultura, que es dedica a la cria d'abelles, encara que moltes espècies continuen vivint a la natura.

Les abelles es troben greument amenaçades. Aquestes petites pol·linitzadores són vitals per a la vida a la terra. Tot i això, es troben en perill d'extinció i moltes de les seves espècies estan en greu declivi.

Un problema preocupant ja que en depèn en gran mesura la nostra seguretat alimentària i la biodiversitat al planeta. Aquest descens es deu a múltiples factors. Entre ells sorgeixen paradoxalment les pràctiques de l'agricultura convencional i en particular l'ús de perillosos plaguicides per a aquests insectes. Una altra de les causes és la introducció d'espècies no autòctones per pol·linitzar cultius agrícoles específics, cosa que sovint introdueix també patògens que provoquen pandèmies entre aquests insectes.