Logo Nectar Salut

La Teràpia. En què consisteix?

Tractament en MICRODOSI que consisteix a aplicar apitoxina 100% activa en dosis controlades (microdosi) inoculant-la directament des de l'agulló de l'abella. Cada fibló correspon a una xeringa natural, estèril i conté una quantitat d'apitoxina d'entre 0,2-0,3 mil·ligrams.

Paràmetres d'aplicació:

  • Microdosi: 10% d'inoculació del verí total que conté l'agulló d'una abella per mantenir-se dins dels paràmetres terapèutics.
  • Freqüència: 1 sessió per setmana
  • Duració: 8 sessions mínim
  • Quantitat: S'inicia d'1 a 5 microdosis (picadures) a les primeres 4 sessions, i es va augmentant segons les malalties a tractar. El nombre màxim d'aplicacions en microdosi per sessió són 15, l'equivalent al verí d'1 només agulló descarregat del tot. No tots els tractaments requereixen aquest màxim.

Duració

Els efectes de l'apitoxina són acumulatius: hi ha una fase adaptativa de l'organisme davant de l'apitoxina, procés que se supera gradualment passada la 4 o 5 sessió. A partir d'aquí el bloqueig del cos cap a l'apitoxina disminueix, es genera una fase de tolerància, i els efectes terapèutics es fan més evidents, arribant a la màxima assimilació a la 8 sessió.

Es recomana una periodicitat setmanal ja que cal esperar un mínim de 4 dies entre sessions i un màxim de 15 dies per no perdre lefecte acumultiu de la teràpia.

La prolongació del tractament dependrà de si es tracta d'una malaltia o malaltia.

Els resultats no són una regla igual per a tots els pacients, hi ha diversos factors com l'edat, el sexe, l'abordatge de la malaltia o la malaltia, aspectes psicoemocionals, aspectes de vida, etc.