Logo Nectar Salut

L'apitoxina què és i com actua?

L'apitoxina és una substància complexa formada per més de 40 pèptids i proteïnes. Es compon duna part àcida i una altra alcalina. Dels més de 40 components, 7 s'han provat científicament com a responsables de la seva acció terapèutica.

Des de la lògica de la medicina occidental l'acció terapèutica del verí d'abella és absolutament bioquímica, aquest té components dispersants i components bioreguladors. L'ús terapèutic es basa en la composició enzimàtica: proteïnes d'una elevada acció biològica que aplicada en dosis de teràpia posseeix la capacitat de inhibir o estimular reaccions a nivell cel·lular.

Els 7 components terapèutics:

MELITINA _ Principal component actiu de l'apitoxina, la seva acció és antitumoral, antifúngica i antibacteriana. Estimula la producció de Cortisol, una hormona que compleix una funció com a antiinflamatori natural endogen, és a dir que fabrica el propi cos, que no presenta efectes secundaris o col·laterals que sí que tenen els corticoides sintètics. A més, com a hormona, el Cortisol estimula una altra glàndula anomenada Hipòfisi en la producció d'ENDORFINES (antidepressius naturals o “cèl·lules alegres” de l'organisme).

Immunosupressor local que ajuda en el tractament de malalties de tipus autoimmunes; l'acció immunomoduladora de la melitina permet “reeducar” la resposta immune alterada de les malalties autoimmunes. Les característiques que té la melitina en termes de beneficis permeten assolir objectius mèdics de recuperació en aspectes que, actualment, no hi ha fàrmacs que compleixin aquesta funció.

També estimula l'increment de la circulació sanguínia augmentant així de la producció de elastina i col·lagen.

HISTAMINA V _ És un potent vasodilatador que torna permeables les parets capil·lars del sistema vascular

HIALURONIDASA _ Crea permeabilitat dels teixits en trencar l'àcid hialurònic que uneix les cèl·lules, permetent que el verí de l'abella penetri a l'organisme. Posseeix propietats antígenes i augmenta la resposta immunològica.

La hialuronidasa estova els teixits de les cicatrius (acció antifibroses), propietat utilitzada amb fins també estètics.

FOSFOLIPASA A2 _ Acció antiviral i antitumoral. Actua com un anticòs natural que ajuda a eliminar virus i cèl·lules tumorals. Activitat radioprotectora, hipotensor sanguini i propietats antígenes. Afavoreix la regeneració de teixits, especialment la beina de mielina al sistema nerviós: molt beneficiosa en malalties com l'esclerosi múltiple per a recuperar i restituir certes capacitats neuromotores.

ADOLAPINA _ Efecte analgèsic i antiinflamatori. Els experts en apiteràpia li atorguen un efecte 80 vegades més potent que la morfina o l'opi. El seu nom prové del llatí antidolor i apis , aquesta acció antiinflamatòria i analgèsica és perquè és una inhibidora natural de la síntesi de prostaglandines.

APAMINA _ Analgèsic. Actua excitant el sistema nerviós central, pot conduir a millorar laprenentatge i la memòria.

PÉPTIDO 401 _ Reforça l'acció antiinflamatòria. Provoca alliberament d'histamina i serotonina. Posseeix atributs vasodilatadors i hipotensors.

Efectes beneficiosos destacables:

  • · Regeneració de teixits
  • · Marcació antiviral i antitumoral
  • · Vasodilatació
  • · Hipotensor
  • · Estimulació en la producció de cortisol endogen
  • · Analgèsic
  • · Desinflamació
  • · Neuroestimulació
  • · Antidepressiu
  • · Modulació del sistema immunitari

Sobre el verí de les abelles:

El verí d'abella (Apis mellifera) és produït per dues glàndules associades amb l'aparell de picada de les abelles obreres. La seva producció augmenta durant les dues primeres setmanes de vida del treballador adult i arriba a un màxim quan l'abella obrera s'involucra en la defensa del rusc i la recerca d'aliment.